BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 1
Logo
WEBSITE ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG


Thông tin liên hệ:
Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - Đường Kiều Mai , Phường Phúc Diễn , Bắc Từ Liêm , Hà Nội.